Propozice Ligy

Dovolujeme si Vám nabídnout účast v 12.ročníku celoroční kynologické soutěže „Podorlická liga“, kterou pořádají Milada Muláčková a Pavel Hylák.

Důvodem vzniku této Ligy bylo zvýšení zájmu o účast v kynologických soutěžích, což se v minulých ročnících zcela potvrdilo.    

Principem Ligy je snaha zúčastněných ZKO získat nejvyšší počet bodů z bodovacích závodů během daného roku.    

Od roku 2013 to jest od 8 ročníku plánujeme změnu pro organizace: 

Výše vstupního poplatku ze stávajících 1000,-- Kč na 1500,--Kč a následného rozdělení finanční odměny takto: organizace na 1.místě obdrží finanční hotovost ve výši 60% vstupního poplatku všech zúčastněných ZKO a organizace na 2. místě obdrží finanční hotovost ve výši 30% vstupního poplatku zúčastněných ZKO a 10% na věcné ceny pro ostatní ZKO.

 

Poděkování patří p. Ivanu Vrkočovi ze ZKO Žamberk za finanční podporu ligy a Ditě Silberové ze ZKO Letohrad za administraci webových stránek ligy.  

 Podmínky účasti v Podorlické lize:

      1.     Každá zúčastněná ZKO v daném roce uspořádá alespoň jeden bodovací závod dle NZŘ nebo MZŘ-IPO. Pokud bude pořádat více závodů, tak body do Ligy se budou započítávat pouze u prvního konaného závodu. V roce 2013 organizace není povinna uspořádat závod.

     2.     Vstupní poplatek pro každou ZKO je 1.500,-- Kč.

     3.     Pořádající ZKO každého bodovacího závodu je povinna zaslat výsledkovou listinu osobě, která bude výsledky zpracovávat (uvítáme i foto ze soutěží).

     4.     Přihlášení a zaplacení vstupního poplatku na rok 2017 je nutno provést nejpozději do 31.3.2017.

     5.     Při nesplnění výše uvedených podmínek (např.neuspořádání bodovacího závodu) bude ZKO vyřazena bez možnosti vrácení vstupního poplatku.            

     6.    Účast v jednotlivých bodovacích soutěžích je dána  propozicemi příslušné ZKO.

  7.     K získání bodů do PODORLICKÉ LIGY je nutné, aby závodník za příslušnou organizaci byl buď jejím řádným členem nebo měl vyřízeno hostování   v této ZKO (razítko v členské průkazce). Pokud závodník nebude tyto podmínky splňovat, nebudou body za účast, případně umístnění ZKO, přiznány. Prosíme všechny ZKO, aby ve vlastním zájmu na toto dbaly a v případě nejasností žádaly k nahlédnutí členské průkazky závodníků.

     

BODOVACÍ SYSTÉM

  Bodování „Podorlické ligy“ bude dle jednotlivých kategorií závodů ZKO  a bude provedeno nezávisle na umístění závodníků ZKO, jež nejsou členy Ligy.

  Kategorie ZZO:  

1. místo            6 bodů 

2. místo            5 bodů 

3. místo            4 body                                   

4. místo            3 body                                    

bez umístění    2 body

 

 Kategorie ZM, ZZO1, ZMMP a IPO-V:  

1. místo              9 bodů

2. místo              8 bodů

3. místo              7 bodů

bez umístění    4 body

 

 Kategorie ZVV1 a IPO1:

1. místo           10 bodů 

2. místo             9 bodů 

3. místo             8 bodů

bez umístění    4 body

 

 Kategorie ZVV2, ZVV3, IPO2 a IPO3:

1. místo             12 bodů  

2. místo             11 bodů

3. místo             10 bodů

bez umístění       4 body

 

      -      V případě, že závodník nezíská minimálně limit 60%  z možných bodů v každé z disciplín, nebude členské ZKO jeho bodový výsledek započítán. Toto se  týká všech kategorií ( včetně ZZO). Plný počet bodů získá závodník pouze při absolvování dvou a více disciplín v daném závodě.

      -      V případě sloučení disciplín z více kategorií v jednom závodě, nebo při jejich upravení pořadatelem závodu si pro bodování do soutěže Podorlická liga vyhrazují právo na zařazení startujících do příslušné bodované kategorie organizátoři Podorlické ligy.

      -      Všechny závody budou otevřeny i pro ZKO, které  nejsou členy Ligy. 

    -      Pořádající ZKO se zavazují k průběžnému zpracování výsledků, které budou umístěny na webových stránkách.